Risico's die verband houden met Crowdfunding

Het uitlenen van uw geld aan een andere partij is nooit zonder risico. In het geval van Crowd funding via Tailwind Crowd heeft u de mogelijkheid om uw geld uit te lenen aan diverse bedrijven. Dit kan mooie rendementen met zich meebrengen, maar stelt ook uw geld bloot aan risico’s.

 

Ook al zijn de intenties goed, de inspanningen van de entrepreneur kunnen mislukken en er zou niet genoeg geld zijn om de lening terug te betalen.

 

  • De Entrepreneur is een slechte betaler

Het zou kunnen dat de entrepreneur aan wie het geld wordt uitgeleend een langzame of onregelmatige betaler is. De terugbetaling aan u is geheel afhankelijk van dat de lener het geld aan Tailwind Crowd betaalt. Als het geld niet op tijd wordt ontvangen door Tailwind Crowd dan zal de terugbetaling van de lening of de rente ook vertraging oplopen. Zodra de betaling hervat wordt, zal de uitbetaling ook hervat worden.

 

  • De Entrepreneur kan niet voldoen aan zijn verplichtingen

Er is een kans dat de partij aan wie geld wordt uitgeleend niet in staat is een gedeelte of al het geld van de lening en afgesproken rente te betalen. In het geval dat de entrepreneur niet aan zijn verplichtingen kan voldoen dan zal het resterende bedrag van de lening en de toekomstige rente die nog niet betaald is verloren zijn.

Manieren om risico's te beperken

Er zijn verscheiden manieren om het risico dat u loopt te verminderen of de impact van ongelukkige omstandigheden op uw geld te verminderen.

 

  • Investeer geen geld waarvan u het niet kunt veroorloven het kwijt te raken

Het investeren in een lening is niet hetzelfde als sparen. Stel geen belangrijke spaarpotten die u later nodig heeft bloot aan onnodige risico’s. U wilt niet in geldproblemen komen als het terugbetalen van de lening aan u niet gaat zoals gepland.

 

  • Spreid uw risico’s

Een belangrijke methode van het verminderen van de impact van leners die het geld niet kunnen terugbetalen is het opsplitsen van het geld in kleinere stukken en dat uit te lenen aan meerdere, verschillende partijen. Als dan één van de partijen in geldproblemen komt of failliet gaat dan is het geld dat verloren gaat ook slechts beperkt tot een kleiner gedeelte van het door u geïnvesteerde geld.

Dit concept breidt zich uit tot het investeren in meerdere bedrijfssectoren. Als een bepaalde sector een moeilijke tijd heeft dan zullen niet alle bedrijven waar u geld aan heeft geleend tegelijk potentieel in problemen komen.

 

  • Kies een investering met een sterke financiele positie

Op het Tailwind Crowd platform hebben alle beschikbare leen-projecten een risicoscore en een risicoprofiel. De risicoscore wordt verzorgd door een 3e partij die gespecialiseerd is in het inschatten van kredietrisico’s met betrekking tot het uitlenen van geld. Een bedrijf met sterkere financiële positie heeft een betere score. Dit betekent niet dat een bedrijf met een goede score niet failliet kan gaan, maar wel dat de kans dat dit zal gebeuren kleiner is.

Wanneer start mijn risico?

Zolang het geld nog aanwezig is in het Tailwind platform is het veilig voor crediteuren. Mocht de projecteigenaar failliet gaan voordat het geld is overgemaakt, dan wordt het de lening ongedaan gemaakt en het geld geretourneerd.

 

Als investeerder start uw risico wanneer het geld is overgemaakt naar de projecteigenaar. Dit gebeurt alleen wanneer het project succesvol is gefinancierd en 14 dagen voorbij zijn gegaan na het succesvol volschrijven van de lening.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!