Risico Analyse van Projecten

Risicoanalyse ligt bij de kern van de werkzaamheden binnen Tailwind Crowd. Een grondige en correcte analyse van projecten beschermt tegen fraude en minimaliseert de projecten met lening die uiteindelijk niet de verwachtte rente en aflossing opleveren en beschermt investeerders tegen het dragen van meer risico dan ze bereid zijn te dragen door middel van een publiekelijk beschikbaar risicoprofiel.

Voor de projecten worden de volgende risico checks gedaan:

 • Beloning Projecten
  • Conformatie van de identeit van de project eigenaar
  • Analyse en goedkeuring van Beloning Projecten
 • Lening Projecten
  • Conformatie van de identeit van de project eigenaar
  • Analyse en goedkeuring van Lening Projecten
  • Bepaling van het Rente Percentage
  • Bepaling van het publieke Risico Profiel

Elk bedrijf dat een project aanbrengt ondergaat een KYC check voor verificatie van de identeit en wordt geanalyseerd op kwantitatieve (financiële) en kwalitatieve (niet-financiële) risicos. In het geval van een beloning project zal de focus liggen op het kwalitatieve aspect, terwijl bij leningprojecten er sterker gelet zal worden op de financiele kant.

Risico Profiel

Tailwind Crowd gebruikt een derde partij voor een financiele analyse. Deze is ontworpen om u te helpen bij het inschatten van het risico op een potentiële investering. Het is belangrijk om te beseffen dat het uitlenen van geld door middel van crowdfunding een activiteit is waarin uw geld risico loopt. Zelfs wanneer een bedrijf een goede risicoscore krijgt kan het nog steeds voorkomen dat deze het geld niet kan terugbetalen. Een sterke risico score betekent enkel dat de kans dat dit voorkomt kleiner is. De uiteindelijke beslissing of/hoe/waar u uw geld investeert is uiteindelijk die van uzelf.

 

Deze analyse komt van een reputabele partij (Graydon) en resulteert in een risico categorie, welke aan potentiele investeerders wordt aangeboden in de vorm van een PD Rating – ‘Probability of Default’ / ‘Kans op Faillissements Rating’. Deze PD rating bestaat uit de volgende categorien.

 

PD-rating PD% Definitie
AAA 0,00%-0,15% De kans op wanbetaling is zeer laag
AA 0,16%-0,30% De kans op wanbetaling is laag
A 0,31%-0,62% De kans op wanbetaling is gemiddeld
BBB 0,63%-1,24% De kans op wanbetaling is gemiddeld
BB 1,25%-2,49% De kans op wanbetaling is gemiddeld
B 2,50%-4,99% De kans op wanbetaling is hoog
CCC 5,00%-9,99% De kans op wanbetaling is zeer hoog
CC 10,00%-19,99% De kans op wanbetaling is zeer hoog
C =20,00% De kans op wanbetaling is zeer hoog
D Dit bedrijf is failliet

 

Het publieke risico profiel voor investeerders bevat ook enkele andere indicatoren om investeerders te helpen hun investeringen te spreiden en de juiste balans te vinden tussen het nemen van risico en het ontvangen van meer rendement. De indicatoren geven de financiele situatie aan van het bedrijf dat de lening aanvraagt en omvat de volgende gebieden:

 

Sales

De sales indicator geeft aan hoe de omzet groeit ten opzichte van het sectorgemiddelde. Het geeft aan hoe succesvol het bedrijf is met het binnenhalen van nieuw geld via zijn bedrijfsactiviteiten.

 

Liquiditeit

Deze indicator geeft aan hoe goed het bedrijf zijn korte termijn schulden kan afbetalen met geld dat op korte termijn beschikbaar is. Als deze score laag is dan kan dit bedrijf moeilijkheden krijgen om zijn schuldenaren te betalen op de korte termijn, zelfs als de overall financiele situatie goed is.

 

Solvabiliteit

Hiermee wordt aangegeven hoe goed het bedrijf zijn schulden op lange termijn kan afbetalen. Hierbij wordt natuurlijk rekening gehouden met het door middel van crowdfunding bij te lenen bedrag.

 

Winstgevendheid

De winstgevendheidindicator laat zien hoe gezond een bedrijf is met betrekking tot zijn winstgevendheid. Een meer winstgevend bedrijf zal de waarde van de lening sneller kunnen terugverdienen.

 

Kapitaalstructuur

De kapitaalstructuur vergelijkt hoeveel schuld het bedrijf al heeft vergeleken met de bezittingen en aandelen die het heeft. (De draagkracht). Een bedrijf met een goede kapitaalstructuur score heeft nog niet zoveel schuld vergeleken met de bezittingen.

 

Overige informatie

Er worden nog een aantal informatie punten aangegeven in het publieke risico profiel. Deze bestaan uit de leeftijd van het bedrijf, de jaarlijkse omzet, de hoeveelheid werknemers en eventuele andere informatie die van specificieke toepassing kan zijn op het project.

 

 

Scores van Financiele gebieden

De score van elk van deze gebieden wordt op een simpele manier weergegeven. Elk gebied wordt vergeleken met hoe het industriegemiddelde presteert. Omdat er grote verschillen bestaan tussen branches is dit de eerlijkste en meest representatieve manier van beoordelen.

 

 

Elk gebied wordt beoordeeld met of ‘Goed’, de ratio is rond het gemiddelde van de industrie in datzelfde gebied. ‘Zwak’, de ratio is significant slechter dan het industriegemiddelde. ‘Zeer Goed’, de ratio is significant beter dan het industriegemiddelde.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!